Nové byty ZDE!
ČESKÉ BUDĚJOVICE 7, ROŽNOV - JIH
Allegro
REZIDENCE   VIVALDI

Motto: "Nemusíme říkat, že všechno je pomíjivé. Když se nás pravdivě dotkne i to nejpomíjivější, probudí v nás to, co je nepomíjející."


ZÁKLADNÍ INFORMACE K INVESTIČNÍMU ZÁMĚRU

Jedná se o celkem 4 bytové domy REZIDENCE VIVALDI v centru „Sluneční čtvrti“ - Rožnov jih, České Budějovice 7.

Každý bytový dům je navržen s celkem 16-ti bytovými jednotkami s přiměřenými podlahovými plochami a dispozicemi bytů (2x 4+KK, 10x 3+KK, 4x 2+KK) ve třech obytných podlažích s výtahem a dvěma nebytovými prostory (kanceláře, služby, obchod) v přízemí domu společně s technickým zázemím, kolárnou a sklepy; domy mají svá krytá i venkovní parkovací stání včetně okolních veřejných stání.

Záměrem investora INVY s.r.o. a autora projektových podkladů Brůha a Krampera, architekti, spol. s.r.o. bylo navržení a následná realizace funkčních a nápaditých kvalitních staveb rozpoznatelných od současné běžné stavební produkce.

Jednotlivé bytové domy budou stavěny kontinuálně v pořadí dle jejich označení A, C, B, D (viz. výše) s předpokladem zahájení stavby 1. domu (A) - jaro 2018.

Veškerá základní technická vybavenost v těsném okolí bytových domů je připravena, realizace autobusové zastávky a cyklostezky u Lidické třídy je stavebně realizována.

Duchovní vizí investora je ušlechtilý cíl v oblasti možnosti kvalitního bydlení a poskytování služeb v okrajové městské oblasti statutárního města s neformálním jasně definovaným úmyslem: „bydlení pro slušné lidi“.


Všeobecný popis

Bytový dům Rezidence Vivaldi s označením A bude součástí výstavby jižní části Rožnova s marketingovým označením „Sluneční čtvrť“ vlevo od Lidické třídy v dostatečném odstupu od ní (směr Včelná) – vedle stávající zubní kliniky Dental Care. Sjezd k BD je přímo z Lidické třídy. Na vlastním pozemku bude dostatek soukromých - krytých i venkovních parkovacích stání. Jedná se obecně o kvalitní a oblíbenou lokalitu pro bydlení ve statutárním městě České Budějovice s velmi dobrou dopravní dostupností a blízkou potřebnou občanskou vybaveností (trolejbusová doprava, škola, školka, supermarket, sportovní zařízení, budoucí „živnostenský park“). Mezi předmětným bytovým domem a Lidickou třídou se nachází pozemek statutárního města České Budějovice, který bude tvořit „zelenou“ clonu mezi komunikací a bytovým domem.

Jde o architektonicky a užitně zvládnutý menší čtyřpodlažní (s výtahem), prosvětlený bytový dům s výhledy do zeleně. BD bude realizovaný pomocí klasických stavebních technologií – keramický zateplený plášť.

Bytový dům nabízí vlastní bydlení za tržně přiměřené ceny v celkem 16 bytových jednotkách (2x 4+KK, 10x 3+KK, 4x2+KK), vždy s balkonem, lodžií nebo terasou a dva komerční nebytové prostory. Ke všem bytovým jednotkám budou v přízemí domu realizovány vlastní sklepní prostory. V těsném okolí domu na vlastním pozemku je umístěno celkem 11 venkovních a 9 vnitřních parkovacích stání a prostor pro odpočinek.


Výstavba

Předpokládaný termín zahájení stavby domu A je 07/2018 – dokončení 08/2019. V nejbližším okolí domu je realizována nová zastávka autobusové dopravy ve vzdálenosti od domu cca 60 m a cyklostezka cca 30m. Z titulu enegetické náročnosti jsou bytové domy projektově zařazeny do kategorie PENB-B.

Pozn.: Před shora uvedeným termínem dokončení bytového domu A bude započato s výstavbou bytového domu C, který bude parametricky téměř shodný s domem A.


Rozsah klientských změn – byty a nebytové prostory

V souvislosti s možným zasmluvněním jednotlivých bytů a nebytových prostor před jejich dokončením definuje investor tento rozsah možných klientských změn:

  • možnost výběru a designu obložek (zárubní) a dveří
  • možnost výběru druhu a designu obkladů, dlažeb, plovoucích či vinylových podlah
  • možnost výběru některých druhů zařizovacích předmětů zdrav. instalace
  • možnost drobných úprav v umístění výstupů elektroinstalace

Pozn.: Cenové standardy uvedených základních "položek" budou dostupné po ukončení soutěže u generálního zhotovitele stavby a vybraný generální zhotovitel bude investorem zplnomocněn ke komplexnímu jednání a realizaci případných klientských změn.


Financování - smluvní vztahy

Investor bude jednat s jednotlivými klienty, kteří budou mít vážný zájem o rezervaci konkrétního bytu (popř. nebytového prostoru) a pořizovat tzv. časově omezené rezervační záznamy a to po zveřejnění všech potřebných obchodních specifikací na webových stránkách.

Poté, co bude BD A Rezidence Vivaldi realizačně zahájen (po nabytí právní moci stavebního povolení) a bude zpracován pracovní geometrický plán započne investor v případě zájmu klientů realizovat závazné smlouvy o budoucí smlouvě ke koupi předmětných nemovitostí (jednotek v domě), za podmínky, kdy klient v souvislosti se stvrzením takové smlouvy bude ochoten (schopen) složit zálohu na kupní cenu ve výši 30 procent z celkové kupní ceny včetně DPH.

Předpoklad zahájení realizací institutu smluv o budoucích kupních smlouvách je od druhé poloviny 05/2018.

Celý zbytek kupní ceny bude potom klientem uhrazen až po kolaudaci domu současně s uzavřením řádné kupní smlouvy, jejíž podstatný (základní) obsah bude nedílnou součástí smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

Pozn.: Obdobný postup ze strany investora bude obchodně realizován s bytovým (vedlejším) domem C, kdy předpoklad zahájení stavby tohoto bytového domu je 07/2019 a dokončení 09/2020. Veškeré stavební parametry bytového domu C budou zveřejněny již v 05/2019.

S ÚCTOU, POKOROU A DOBRÝM CHTĚNÍM SE TĚŠÍME NA PŘÍPADNOU SPOLUPRÁCI S VÁMI - NAŠIMI KLIENTY, KTEŘÍ NEHLEDAJÍ „POUZE“ NOVÝ BYT, NÝBRŽ I NOVÝ DOMOV.